• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HDDs - 12 Gbps

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (737261-B21)

$292.07

HP 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (737261-B21)

HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

$173.72

785067-B21 HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

$296.12

759208-B21 HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

$244.99

781516-B21 HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

$422.27

759212-B21 HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

HP 900GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

$338.53

785069-B21 HP 900GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive