12G Storage Solutions

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Sans Digital EliteSTOR ES208X12 - 2U 8 Bay 12G SAS/SATA to SAS JBOD with 12G SAS Expander Rackmount

Sans Digital EliteSTOR ES208X12 - 2U 8 Bay 12G SAS/SATA to SAS JBOD with 12G SAS Expander Rackmount

82.687.000 ₫

Sans Digital EliteSTOR ES208X12HP - 2U 8 Bay 12G SAS/SATA to 12G Expander with 12G PCIe 3.0 RAID 6 Controller

Sans Digital EliteSTOR ES208X12HP - 2U 8 Bay 12G SAS/SATA to 12G Expander with 12G PCIe 3.0 RAID 6 Controller

134.662.000 ₫

Sans Digital EliteSTOR ES212X12 - 2U 12 Bay 12G SAS/SATA to SAS JBOD with 12G SAS Expander Rackmount

Sans Digital EliteSTOR ES212X12 - 2U 12 Bay 12G SAS/SATA to SAS JBOD with 12G SAS Expander Rackmount

101.587.000 ₫

Sans Digital EliteSTOR ES212X12HP - 2U 12 Bay 12G SAS/SATA to 12G Expander with 12G PCIe 3.0 RAID 6 Controller

Sans Digital EliteSTOR ES212X12HP - 2U 12 Bay 12G SAS/SATA to 12G Expander with 12G PCIe 3.0 RAID 6 Controller

153.562.000 ₫

Sans Digital EliteSTOR ES316X12 - 3U 16 Bay 12G SAS/SATA to SAS JBOD with 12G SAS Expander Rackmount

Sans Digital EliteSTOR ES316X12 - 3U 16 Bay 12G SAS/SATA to SAS JBOD with 12G SAS Expander Rackmount

111.037.000 ₫

Sans Digital EliteSTOR ES316X12HP - 3U 16 Bay 12G SAS/SATA to 12G Expander with 12G PCIe 3.0 RAID 6 Controller

Sans Digital EliteSTOR ES316X12HP - 3U 16 Bay 12G SAS/SATA to 12G Expander with 12G PCIe 3.0 RAID 6 Controller

163.012.000 ₫
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.