HDDs M4

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD (90Y8926)

IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD (90Y8926) for X3650M4,X3500M4,...

$147.04

IBM 250GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD (81Y9722)

IBM 250GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD (81Y9722) for X3650M4,X3500M4,...

$114.45

IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD (90Y8877)

IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD (90Y8877) for X3650M4,X3500M4,...

$131.32

IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" G2HS HDD (81Y9670)

IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" G2HS HDD (81Y9670) for X3650M4,X3500M4,...

$210.98

IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" SFF G2HS HDD (90Y8953)

IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" SFF G2HS HDD (90Y8953) for X3650M4,X3500M4,...

$176.36

IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD (81Y9726)

IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD (81Y9726) for X3650M4,X3500M4,...

$187.30