2.5-inch HDDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

IBM 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG685)

IBM 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG685)

$149.55

IBM 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG660)

IBM 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG660)

$251.11

IBM 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD (00NA221)

IBM 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD (00NA221)

$274.81

IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" G3HS HDD (00AJ121)

IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" G3HS HDD (00AJ121)

$204.66

IBM 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG690)

IBM 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG690)

$197.40

IBM 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD (00NA241)

IBM 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD (00NA241)

$191.11