2.5-inch SSDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13633)

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13633)

4.200.000 ₫

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13634)

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13634)

6.450.000 ₫

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13635)

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13635)

10.500.000 ₫

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13636)

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13636)

17.500.000 ₫

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13637)

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13637)

Gọi để biết giá