2.5-inch SSDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

ThinkSystem 2.5" Intel S3520 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7N47A00099)

ThinkSystem 2.5" Intel S3520 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7N47A00099)

6.624.000 ₫

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05742)

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05742)

6.500.000 ₫

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05741)

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05741)

11.670.000 ₫

ThinkSystem 2.5" Intel S3520 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7N47A00100)

ThinkSystem 2.5" Intel S3520 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7N47A00100)

11.137.000 ₫

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05740)

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05740)

18.500.000 ₫

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05739)

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05739)

27.400.000 ₫