2.5-inch SSDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

ThinkSystem 2.5" Intel S3520 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7N47A00099)

ThinkSystem 2.5" Intel S3520 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7N47A00099)

$285.21

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05742)

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05742)

$279.87

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05741)

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05741)

$502.48

ThinkSystem 2.5" Intel S3520 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7N47A00100)

ThinkSystem 2.5" Intel S3520 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7N47A00100)

$479.53

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05740)

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05740)

$796.56

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05739)

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05739)

$1,179.76