• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

2.5" Tower Storage

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Sans Digital MobileSTOR MS28X - 8 Bay 2.5 tower SAS / SSD / SATA to 2 * mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage

$902.90

Sans Digital MobileSTOR MS28X - 8 Bay 2.5 tower SAS / SSD / SATA to 2 * mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage

Sans Digital MobileSTOR MS28X12G - 8 Bay 2.5 tower SAS/SSD/SATA to 2 * HD mini-SAS (SFF8644) 12G JBOD storage

$1,260.67

Sans Digital MobileSTOR MS28X12G - 8 Bay 2.5 tower SAS/SSD/SATA to 2 * HD mini-SAS (SFF8644) 12G JBOD storage

Sans Digital MobileSTOR MS28X6G - 8 Bay 2.5 tower SAS / SSD / SATA to 2 * mini-SAS (SFF8088) 6G JBOD Storage

$944.99

Sans Digital MobileSTOR MS28X6G - 8 Bay 2.5 tower SAS / SSD / SATA to 2 * mini-SAS (SFF8088) 6G JBOD Storage

Sans Digital MobileSTOR MS28XP - 8 Bay 2.5 Tower 6G SAS / SSD / SATA RAID 5 Storage w/ 6G PCIe 2.0 x8

$1,471.14

Sans Digital MobileSTOR MS28XP - 8 Bay 2.5 Tower 6G SAS / SSD / SATA RAID 5 Storage w/ 6G PCIe 2.0 x8

Sans Digital TowerSTOR TS21UB+ - 1 Bay 2.5" SATA to USB3.0 / 1394b Server Storage

$145.21

Sans Digital TowerSTOR TS21UB+ - 1 Bay 2.5" SATA to USB3.0 / 1394b Server Storage

Sans Digital TowerSTOR TS21UT+B - 1 Bay 2.5" SATA to USB3.0 / eSATA Server Storage

$103.12

Sans Digital TowerSTOR TS21UT+B - 1 Bay 2.5" SATA to USB3.0 / eSATA Server Storage