• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

2U Chassis

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước

SuperChassis 213AC-R920LPB

$789.49

1. Direct-attached SAS3 backplane supporting 16x SAS/SATA 2.5" HDDs
2. Redundant 920W Platinum Level (94%) power supplies
3. 1x Slim DVD-ROM Drive; 2x USB + 1x COM port (optional)
4. 3x 80mm Hot-swap 7k RPM PWM fans
5. Mini-SAS HD connectivity; JBOD or headunit
6. 7 Slots Low-profile PCI expansion

SuperChassis 213AC-R920WB

$799.42

1. Direct-attached SAS3 backplane supporting 16x SAS/SATA 2.5" HDDs
2. Redundant 920W Platinum Level (94%) power supplies
3. 1x Slim DVD-ROM Drive; 2x USB + 1x COM port (optional)
4. 3x 80mm Hot-swap 7k RPM PWM fans
5. Mini-SAS HD connectivity; JBOD or headunit
6. WIO slots (4 Full-height Full-length, 3 Low-profile PCI expansion)

SuperChassis 213A-R720LPB

$751.94

1.Gold Level 720W Redundant High-efficiency Power Supply
2. 16x 2.5" Hot-swap SAS/SATA HD Bays
3. 1x Slim DVD-ROM Drive (optional)
2x USB + 1x COM port (optional)
4. 3x 80mm 7K RPM PWM fans
5. Mini-I-pass Connectivity
6. Adjustable Air Shroud
7. Power Switch & 6x LED Indicators

SuperChassis 213A-R740LPB

$770.69

1. 740W Redundant Power Supplies, Platinum Level (94%)
2. 16x 2.5" Hot-swap SAS/SATA HD Bays
3. 1x Slim DVD-ROM Drive (optional)
2x USB + 1x COM port (optional)
4. 3x 80mm 7k RPM PWM fans
5. Mini-I-pass Connectivity
6. Adjustable Air Shroud
7. Power Switch & 6x LED Indicators

SuperChassis 213A-R740WB

$769.58

1. 740W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%)
2. 16x 2.5" Hot-swap SAS/SATA HD Bays
3. 1x Slim DVD-ROM Drive (optional)
2x USB + 1x COM port (optional)
4. 3x 80mm 7k RPM PWM fans
5. Mini-I-pass Connectivity
6. Adjustable Air Shroud
7. Power Switch & 6x LED Indicators

SuperChassis 213A-R900LPB

$828.15

1. 900W Redundant High-efficiency Power Supply
2. 16x 2.5" Hot-swap SAS/SATA HD Bays
3. 1x Slim DVD-ROM Drive
2x USB + 1x COM port
4. Mini-I-pass Connectivity
5. 7x Low-profile Expansion Slot
6. Power Switch & 6x LED Indicators