3.5-inch HDDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD (81Y9806)

IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD (81Y9806) for X3100M5, X3250M5

$148.72

IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD (81Y9810)

IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD (81Y9810) for X3100M5, X3250M5

$177.61

Lenovo 300GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS HDD (00WG675)

Lenovo 300GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS HDD (00WG675)

$260.93

Lenovo 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD (81Y9802)

Lenovo 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD (81Y9802)

$117.85

Lenovo 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD (81Y9786)

Lenovo 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD (81Y9786)

$111.91

Lenovo 600GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS HDD (2.5" HDD with 3.5" tray) (00WG680)

Lenovo 600GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS HDD (2.5" HDD with 3.5" tray) (00WG680)

$404.05