HDDs Storwize V3700

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

IBM Storwize 1.8 TB 10,000 rpm 12 Gb SAS 2.5-inch Hard Drive (00MN526)

 IBM Storwize 1.8 TB 10,000 rpm 12 Gb SAS 2.5-inch Hard Drive (00MN526)

$866.05

IBM Storwize 2 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00MJ125)

 IBM Storwize 2 TB 7,200 rpm 6 Gb SAS NL 3.5 Inch HDD (00MJ125)

$316.69

IBM Storwize 300 GB 15,000 rpm 6 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00MJ141)

 IBM Storwize 300 GB 15,000 rpm 6 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00MJ141)

$336.48

IBM Storwize 6 TB 7,200 rpm 12 Gb SAS 3.5-inch Hard Drive (00MN522)

 IBM Storwize 6 TB 7,200 rpm 12 Gb SAS 3.5-inch Hard Drive (00MN522)

$813.71

IBM Storwize 600 GB 15,000 rpm 12 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00MJ143)

 IBM Storwize 600 GB 15,000 rpm 12 Gb SAS 2.5 Inch HDD (00MJ143)

$504.06

IBM Storwize 900 GB 10,000 rpm 6 Gb SAS 3.5 Inch HDD (00MJ131)

 IBM Storwize 900 GB 10,000 rpm 6 Gb SAS 3.5 Inch HDD (00MJ131)

$400.26