• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

3Gb/s SATA RAID

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HighPoint RocketRAID 2300

 • RAID 0/1/5/10 JBOD
 • 4 Internal channel PCI-Express x1 to SATA RAID Controller
 • Serial ATA/300 External Connectors
 • Up to 300MB/s
$180.33

HighPoint RocketRAID 2314

 • RAID 0/1/5/10 JBOD
 • 4 External channel PCI-Express x4 to SATA RAID Controller
 • Up to 3Gb/s
$256.43

HighPoint RocketRAID 2320

 • RAID 0/1/5/10 JBOD
 • 8 Internal channel PCI-Express x4 to SATA RAID Controller
 • Serial ATA/300 External Connectors
 • Up to 3Gb/s
$385.30