3nd Scalable Processor

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Gold 5318H Processor 24.75M Cache, 2.50 GHz

Intel Xeon Gold 5318H Processor 24.75M Cache, 2.50 GHz

$1,287.41

Intel Xeon Platinum 8353H Processor 24.75M Cache, 2.50 GHz

Intel Xeon Platinum 8353H Processor 24.75M Cache, 2.50 GHz

$3,035.52

Intel Xeon Gold 5320H Processor 27.5M Cache, 2.40 GHz

Intel Xeon Gold 5320H Processor 27.5M Cache, 2.40 GHz

$1,573.30

Intel Xeon Platinum 8354H Processor 24.75M Cache, 3.10 GHz

Intel Xeon Platinum 8354H Processor 24.75M Cache, 3.10 GHz

$3,541.44

Intel Xeon Platinum 8356H Processor 35.75M Cache, 3.90 GHz

Intel Xeon Platinum 8356H Processor 35.75M Cache, 3.90 GHz

$3,440.26

Intel Xeon Gold 6328H Processor 22M Cache, 2.80 GHz

Intel Xeon Gold 6328H Processor 22M Cache, 2.80 GHz

$1,573.30