• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

6Gb/s SAS/SATA RAID

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HighPoint RocketRAID 2710

$259.60
 • 1 x SFF-8087 Int.l Mini-SAS ports
 • 4 Internal channel PCI-Express 2.0x8 to SAS/SATA RAID Controller
 • RAID 0, 1, 5, 6, 10 & JBOD

HighPoint RocketRAID 2720

$324.72
 • 2 x SFF-8087 mini-SAS Internal Connectors
 • 8 Internal channel PCI-Express 2.0x8 to SAS/SATA RAID Controller
 • RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 & JBOD

 

HighPoint RocketRAID 2721

$350.78
 • 2 x SFF-8088 Ext. Mini-SAS ports
 • 8 Hybrid channel PCI-Express 2.0x8 to SAS/SATA RAID Controller
 • RAID 0, 1, 5, 10, 50 & JBOD

HighPoint RocketRAID 2722

$415.95
 • 2 x SFF-8088 Ext. Mini-SAS ports
 • 8 External channel PCI-Express 2.0x8 to SAS/SATA RAID Controller
 • RAID 0, 1, 5,6, 10, 50 & JBOD

 

HighPoint RocketRAID 2740

$611.36
 • 4 x SFF-8087 Int. Mini-SAS ports
 • 16 Internal channel PCI-Express 2.0x16 to SAS/SATA RAID Controller
 • RAID 0, 1, 5, 10, 50 & JBOD