• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

6Gb/s SATA RAID

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HighPoint RocketRAID 620

$90.20
 • RAID 0/1/5/10 JBOD
 • 2 Internal channel PCI-Express 2.0x1 to SATA RAID Controller
 • Serial ATA/600 External Connectors
 • Up to 6Gb/s

HighPoint RocketRAID 622

$103.34
 • RAID 0/1/5/10 JBOD
 • 2 External channel PCI-Express 2.0x1 to SATA RAID Controller
 • Up to 6Gb/s

 

 

HighPoint RocketRAID 640

$233.85
 • RAID 0/1/5/10 JBOD
 • 4 Internal channel PCI-Express 2.0x4 to SATA RAID Controller
 • Serial ATA/600 External Connectors
 • Up to 6Gb/s

HighPoint RocketRAID 644

$285.97
 • RAID 0/1/5/10 JBOD
 • 4 External channel PCI-Express 2.0x4 to SATA RAID Controller
 • Up to 6Gb/s