Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

x3650 M5 Front IO Cage Std. (3x USB, Optional LCD/Optical drive) (00YD070)

 x3650 M5 Front IO Cage Std. (3x USB, Optional LCD/Optical drive)  (00YD070)

1.980.000 ₫

Ultraslim 9.5mm SATA Multi Burner (00AM067)

Ultraslim 9.5mm SATA Multi Burner (00AM067)

740.000 ₫

Integrated Management Module Advanced Upgrade (90Y3901)

Integrated Management Module Advanced Upgrade (90Y3901)

4.150.000 ₫

System x3650 M5 Plus 8x 2.5" HS HDD Assembly Kit with Expander (00FK661)

System x3650 M5 Plus 8x 2.5" HS HDD Assembly Kit with Expander (00FK661)

9.650.000 ₫

IBM Preferred Pro Keyboard USB - US English 103P RoHS v2 (00AM600)

 IBM Preferred Pro Keyboard USB - US English 103P RoHS v2 (00AM600)

291.000 ₫

IBM 3 Button Optical Mouse USB (40K9200)

IBM 3 Button Optical Mouse USB (40K9200)

156.000 ₫