Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 12Gbps SAS Host Bus Adapter External Controller - Full Height

Dell 12Gbps SAS Host Bus Adapter External Controller - Full Height

4.500.000 ₫

Dell BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 240G (RAID 1),FH

Dell BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 240G (RAID 1),FH

Gọi để biết giá

Dell BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 480GB (RAID 1),FH

Dell BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 480GB (RAID 1),FH

Gọi để biết giá

Dell BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 960GB (RAID 1),FH

Dell BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 960GB (RAID 1),FH

Gọi để biết giá

Dell BOSS controller card, full height, Customer Kit

Dell BOSS controller card, full height, Customer Kit

4.500.000 ₫

Dell ISDM and Combo Card Reader, CK

Dell ISDM and Combo Card Reader, CK

3.500.000 ₫