AccuSTOR

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Sans Digital AccuSTOR AS212X6 - 2U 12 Bay Rackmount SAS/SATA to SAS JBOD with SAS Expander

Sans Digital AccuSTOR AS212X6 - 2U 12 Bay Rackmount SAS/SATA to SAS JBOD with SAS Expander

$4,348.76

Sans Digital AccuSTOR AS212X6HP - 2U 12 Bay 6G SAS/SATA Dual Core Hardware RAID 5/6/50/60 Rackmount

Sans Digital AccuSTOR AS212X6HP - 2U 12 Bay 6G SAS/SATA Dual Core Hardware RAID 5/6/50/60 Rackmount

$6,587.73

Sans Digital AccuSTOR AS212X6R - 2U 12 Bay 6G SATA / 6G SAS to 6G SAS JBOD Redundant Controller Rackmount

Sans Digital AccuSTOR AS212X6R - 2U 12 Bay 6G SATA / 6G SAS to 6G SAS JBOD Redundant Controller Rackmount

$6,906.91

Sans Digital AccuSTOR AS212X6S - 2U 12 Bay 6G SATA / 6G SAS to 6G SAS JBOD Single Controller Rackmount

Sans Digital AccuSTOR AS212X6S - 2U 12 Bay 6G SATA / 6G SAS to 6G SAS JBOD Single Controller Rackmount

$5,279.35

Sans Digital AccuSTOR AS316IX - 3U 16 Bay 6G SAS/SATA to SAS JBOD with SAS Expander (Expansion for AR316I(T))

Sans Digital AccuSTOR AS316IX - 3U 16 Bay 6G SAS/SATA to SAS JBOD with SAS Expander (Expansion for AR316I(T))

$6,906.91

Sans Digital AccuSTOR AS316IXR - 3U 16 Bay 6G SAS/SATA to SAS JBOD w/ Dual IO Controller (AR316I(T)R Exp.)

Sans Digital AccuSTOR AS316IXR - 3U 16 Bay 6G SAS/SATA to SAS JBOD w/ Dual IO Controller (AR316I(T)R Exp.)

$10,772.36