AccuSTOR

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Sans Digital AccuSTOR AS224X12R - 2U 24 Bay 2.5" SFF 12G SATA/SAS to 12G SAS Expander Redundant JBOD Storage

Sans Digital AccuSTOR AS224X12R - 2U 24 Bay 2.5" SFF 12G SATA/SAS to 12G SAS Expander Redundant JBOD Storage

$11,949.90

Sans Digital AccuSTOR AS224X12S - 2U 24 Bay 2.5" SFF 12G SATA / SAS to SAS Expander JBOD Rackmount Storage

Sans Digital AccuSTOR AS224X12S - 2U 24 Bay 2.5" SFF 12G SATA / SAS to SAS Expander JBOD Rackmount Storage

$9,456.00

Sans Digital AccuSTOR AS224X6R - 2U 24 Bay 2.5" SFF 6G SATA / SAS to SAS JBOD Redundant Controller Storage

Sans Digital AccuSTOR AS224X6R - 2U 24 Bay 2.5" SFF 6G SATA / SAS to SAS JBOD Redundant Controller Storage

$9,456.00

Sans Digital AccuSTOR AS224X6S - 2U 24 Bay 2.5" SFF 6G SATA / SAS to SAS Expander JBOD Rackmount Storage

Sans Digital AccuSTOR AS224X6S - 2U 24 Bay 2.5" SFF 6G SATA / SAS to SAS Expander JBOD Rackmount Storage

$8,209.06