Aruba 2620 Switch Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

Aruba 2620 24 PoE+ (382W) Switch J9625A

Aruba 2620 24 PoE+ (382W) Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports + 2 autosensing 10/100/1000 port / 2 open mini-GBIC (SFP) slots

27.300.000 ₫

Aruba 2620 24 PPoE+ (128W) Switch J9624A

Aruba 2620 24 PPoE+ (128W) Switch
12 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 12 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports + 2 autosensing 10/100/1000 ports / 2 open mini-GBIC (SFP) slots

18.760.000 ₫

Aruba 2620 24 Switch J9623A

Aruba 2620 24 Switch
24 autosensing 10/100 ports + 2 autosensing 10/100/1000 ports / 2 open mini-GBIC (SFP) slots

11.800.000 ₫

Aruba 2620 48 PoE+ Switch J9627A

Aruba 2620 48 PoE+ Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports + 2 autosensing 10/100/1000 ports / 2 open mini-GBIC (SFP) slots

47.800.000 ₫

Aruba 2620 48 Switch J9626A

Aruba 2620 48 Switch
48 autosensing 10/100 ports + 2 autosensing 10/100/1000 ports / 2 open mini-GBIC (SFP) slots

22.200.000 ₫