Aruba 2920 Switch Series

Aruba 2920 Switch Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

Aruba 2920 24G POE+ Switch J9727A

Aruba 2920 24G POE+ Switch
20 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ ports
PoE Power 370 W

40.800.000 ₫

Aruba 2920 24G Switch J9726A

Aruba 2920 24G Switch
20 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports

29.900.000 ₫

Aruba 2920 48G POE+ Switch J9729A

Aruba 2920 48G POE+ Switch
44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ ports
PoE power 370 W

59.600.000 ₫

Aruba 2920 48G Switch J9728A

Aruba 2920 48G Switch
44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports

43.200.000 ₫

Aruba 2920-48G-POE+ 740W Switch J9836A

Aruba 2920-48G-POE+ 740W Switch
44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 PoE+ ports.
PoE Power 740 W

66.700.000 ₫