• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

ASA 5500-X Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco ASA 5505 ASA5505-SEC-BUN-K9 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES

 Cisco ASA 5505 ASA5505-SEC-BUN-K9 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES

18.500.000 ₫

Cisco ASA 5512-X ASA5512-K9 with SW 6GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES

 Cisco ASA 5512-X ASA5512-K9 with SW  6GE Data  1GE Mgmt  AC  3DES/AES

44.500.000 ₫

Cisco ASA 5505 ASA5505-BUN-K9 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES

 Cisco ASA 5505 ASA5505-BUN-K9 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES

16.600.000 ₫

Cisco ASA 5515-X ASA5515-K9 with SW 6GE Data 1 GE Mgmt AC 3DES/AES

Cisco ASA 5515-X ASA5515-K9 with SW  6GE Data  1 GE Mgmt  AC  3DES/AES

54.000.000 ₫

Cisco ASA 5525-X ASA5525-K9 with SW 8GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES

Cisco ASA 5525-X ASA5525-K9 with SW  8GE Data  1GE Mgmt  AC  3DES/AES

96.000.000 ₫