• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Back-UPS

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

APC Back-UPS 1100VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets (BX1100LI-MS)

$86.86

BX1100LI-MS Back-UPS 1100VA with AVR, IEC, 230V
APC Back-UPS, 550 Watts / 1100 VA, Input 230V / Output 230V 
Bảo hành 2 năm

APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets (BX1400U-MS)

$151.45

BX1400U-MS Back-UPS 1400VA with AVR, IEC, 230V
APC Back-UPS, 700 Watts / 1400 VA, Input 230V / Output 230V 
Bảo hành 2 năm

APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Universal Sockets (BX650LI-MS)

$37.86

BX650LI-MS Back-UPS 650VA with AVR, IEC, 230V
APC Back-UPS, 325Watts /650 VA, Input 230V / Output 230V , AVR, Universal Sockets
Bảo hành 2 năm

APC Back-UPS 700VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets (BX700U-MS)

$88.64

APC Back-UPS 700VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets (BX700U-MS)
Includes: Qty 1 - Detachable 1.2 m IEC power cord , Qty 1 - Detachable 2.0 m NEMA 5-15P to IEC C13 power cord , User Manual

APC Back-UPS 800VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets (BX800LI-MS)

$61.92

BX800LI-MS Back-UPS 800VA with AVR, IEC, 230V
APC Back-UPS, 415 Watts /800 VA, Input 230V / Output 230V 
Bảo hành 2 năm

APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets (BX950U-MS)

$124.72

APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets (BX950U-MS)
Includes: Qty 1 - Detachable 1.2 m IEC power cord , Qty 1 - Detachable 2.0 m NEMA 5-15P to IEC C13 power cord , User Manual