• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Catalyst 2960-Plus Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+24TC-S)

$349.67

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP   LAN Lite (WS-C2960+24TC-S)

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+48TC-S)

$599.11

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+48TC-S)

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+24PC-S)

$862.81

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+24PC-S)

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite

$1,487.31

WS-C2960+48PST-S Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base (WS-C2960+24TC-L)

$623.03

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base (WS-C2960+24TC-L)

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base

$1,200.45

WS-C2960+48TC-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base