• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Catalyst 2960-XR Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite (WS-C2960XR-24PD-I)

70.200.000,00 ₫

Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite (WS-C2960XR-24PD-I)

Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite

55.300.000,00 ₫

WS-C2960XR-24PS-I Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite

Catalyst 2960-XR 24 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite

63.700.000,00 ₫

WS-C2960XR-24TD-I Catalyst 2960-XR 24 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite

Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite

48.600.000,00 ₫

WS-C2960XR-24TS-I Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite

Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite

109.100.000,00 ₫

WS-C2960XR-48LPD-I Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite

Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite

93.900.000,00 ₫

WS-C2960XR-48LPS-I Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite