• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Catalyst 2960-XR Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite (WS-C2960XR-24PD-I)

$3,126.95

Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite (WS-C2960XR-24PD-I)

Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite

$2,463.25

WS-C2960XR-24PS-I Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite

Catalyst 2960-XR 24 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite

$2,837.42

WS-C2960XR-24TD-I Catalyst 2960-XR 24 GigE, 2 x 10G SFP+, IP Lite

Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite

$2,164.81

WS-C2960XR-24TS-I Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite

Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite

$4,859.69

WS-C2960XR-48LPD-I Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite

Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite

$4,182.63

WS-C2960XR-48LPS-I Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite