• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Catalyst 3650 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

$1,639.20

WS-C3650-24TS-L Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base

$2,071.27

WS-C3650-24TS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services

$3,760.36

WS-C3650-24TS-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services

Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

$2,946.55

WS-C3650-48TS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base

Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services

$7,171.49

WS-C3650-48TS-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services