• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Catalyst 3850 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services (WS-C3850-24T-E)

$5,612.47

WS-C3850-24T-E

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services

CON-SMBS-WSC384TE

SMBS 8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Serv

S3850UK9-36E

CAT3850 Universal k9 image

PWR-C1-350WAC/2

350W AC Config 1 SecondaryPower Supply

CAB-TA-UK

United Kingdom AC Type A Power Cable

STACK-T1-50CM

50CM Type 1 Stacking Cable

CAB-SPWR-30CM

Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM

PWR-C1-350WAC

350W AC Config 1 Power Supply

C3850-NM-BLANK

Cisco Catalyst 3850 Network Module Blank

 

Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base

$3,763.92

WS-C3850-24PW-S Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base

Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Services

$10,583.52

WS-C3850-48F-E Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Services

Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE w/ 5 AP license IP Base

$6,975.50

WS-C3850-48PW-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE w/ 5 AP license IP Base

Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services

$10,089.09

WS-C3850-48P-E Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services

Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base

$4,775.06

WS-C3850-12S-S Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base