• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Chassis SuperMicro

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước

SuperChassis 111LT-330CB

6.367.000,00 ₫

1. Cost effective Solutions
2. 330W High-efficiency power supply Gold Level
3. 4x Hot-swap 2.5" SAS / SATA HDD trays
4. 1x Full-height, full-length expansion slot
5. 3x 40x28mm 13K RPM 4-pin PWM fans
6. Flexible fan location for different motherboard size support

SuperChassis 111LT-330UB

6.391.000,00 ₫

1. Cost effective Solutions
2. 330W High-efficiency power supply Gold Level
3. 4x Hot-swap 2.5" SAS / SATA HDD trays
4. 2x Full-height & 1x Low-profile PCI expansion slots
5. 3x 40x28mm 13K RPM 4-pin PWM fans
6. Supports UIO form factor motherboard with maximum size of 12" x 13"

SuperChassis 111TQ-563CB

7.606.000,00 ₫

1. 560W High-efficiency Power Supply Gold Level Certified
2. 4x Hot-swap 2.5" SAS / SATA HDD trays
3. 1x Full-height, full-length AOC expansion slot
4. 3x 40x56mm 4-pin PWM fans and 2x 40x28mm 4-pin PWM fans for add-on card (optional)
5. Supports motherboard sizes of 12" x 13" & 12" x 10" (E-ATX, ATX, or Micro-ATX)

SuperChassis 111TQ-563UB

7.606.000,00 ₫

1. 560W High-efficiency Power Supply Gold Level Certified
2. 4x Hot-swap 2.5" HDD trays
3. 2x Full-height & 1x Low-profile AOC expansion slot
4. 3x 40x56mm 4-pin PWM fans and 2x 40x28mm 4-pin PWM fans for add-on card (optional)
5. Supports UIO motherboard sizes of 12" x 13"

SuperChassis 111TQ-600CB

7.978.000,00 ₫

1. 600W Platinum Level high-efficiency, multiple outputs power supply
2. 4 hot-swap 2.5" HDD in 1U, cost-effective, 21.95" depth chassis
3. Flexible chassis to fit both ATX & E-ATX motherboards
4. Adjustable fan locations to optimize thermal solutions for different sized boards

SuperChassis 111TQ-600UB

7.978.000,00 ₫

1. 600W High-efficiency Power Supply with Digital Switching Control
2. 4x Hot-swap 2.5" HDD trays
3. 2x Full-height & 1x Low-profile AOC expansion slot
4. 3x 40x56mm 4-pin PWM fans and 2x 40x28mm 4-pin PWM fans for add-on card (optional)
5. Supports UIO motherboard sizes of 12" x 13"