• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Cisco 2500 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco 2504 AIR-CT2504-15-K9 Wireless Controller with 15 AP Licenses

41.200.000,00 ₫

AIR-CT2504-15-K9 2504 Wireless Controller with 15 AP Licenses

Cisco 2504 AIR-CT2504-25-K9 Wireless Controller with 5 AP Licenses

67.800.000,00 ₫

AIR-CT2504-25-K9 2504 Wireless Controller with 25 AP Licenses

Cisco 2504 AIR-CT2504-50-K9 Wireless Controller with 5 AP Licenses

134.700.000,00 ₫

Cisco 2504 AIR-CT2504-50-K9 Wireless Controller with 5 AP Licenses

Cisco 2504 AIR-CT2504-5-K9 Wireless Controller with 5 AP Licenses

13.420.000,00 ₫

AIR-CT2504-5-K9 2504 Wireless Controller with 5 AP Licenses