• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Cisco Aironet 1700-2700

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco Aironet 802.11a/g/n Ctrlr-based AP Int Ant E Reg Domain

$345.66

AIR-CAP1702I-E-K9 802.11a/g/n Ctrlr-based AP  Int Ant  E Reg Domain

Cisco Aironet 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Int Ant; E Reg Domain

$561.25

AIR-CAP2702I-E-K9 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Int Ant; E Reg Domain

Cisco Aironet 802.11n Auto ; 3x4:3SS; Mod;Ext Ant; E Reg Domain

$661.92

AIR-SAP26702E-E-K9 802.11n Auto ; 3x4:3SS; Mod;Ext Ant; E Reg Domain

Cisco Aironet 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Ext Ant; E Reg Domain

$667.71

AIR-CAP2702E-E-K9 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Ext Ant; E Reg Domain