Cisco Routers

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco 1921/K9 CISCO1921-SEC/K9 with 2GE SEC License PAK 512MB DRAM 256MB Fl

Cisco 1921/K9 CISCO1921-SEC/K9 with 2GE  SEC License PAK  512MB DRAM  256MB Fl

18.500.000 ₫

Cisco 1941 CISCO1941/K9 w/2 GE 2 EHWIC slots 256MB CF 512MB DRAM IP Base

Cisco 1941 CISCO1941/K9 w/2 GE 2 EHWIC slots 256MB CF 512MB DRAM IP Base

16.900.000 ₫

Cisco 1941 CISCO1941-SEC/K9 Security Bundle w/SEC license PAK

Cisco 1941 CISCO1941-SEC/K9 Security Bundle w/SEC license PAK

26.800.000 ₫

Cisco 2504 AIR-CT2504-15-K9 Wireless Controller with 15 AP Licenses

AIR-CT2504-15-K9 2504 Wireless Controller with 15 AP Licenses

42.500.000 ₫

Cisco 2504 AIR-CT2504-25-K9 Wireless Controller with 25 AP Licenses

AIR-CT2504-25-K9 2504 Wireless Controller with 25 AP Licenses

69.900.000 ₫

Cisco 2504 AIR-CT2504-50-K9 Wireless Controller with 50 AP Licenses

Cisco 2504 AIR-CT2504-50-K9 Wireless Controller with 50 AP Licenses

13.890.000 ₫