• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Cisco SFP Modules

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco MFEBX1 100 Base-BX Mini-GBIC SFP Transceiver

$198.64

Cisco MFEBX1 100 Base-BX Mini-GBIC SFP Transceiver
100 Base-BX Mini-GBIC SFP Transceiver Single Mode 20km

Cisco MFEFX1 100 Base-FX Mini-GBIC SFP Transceiver

$79.38

Cisco MFEFX1 100 Base-FX Mini-GBIC SFP Transceiver
100 Base-FX Mini-GBIC SFP Transceiver Muilti Mode 2Km

Cisco MFELX1 100 Base-LX Mini-GBIC SFP Transceiver

$151.65

Cisco MFELX1 100 Base-LX Mini-GBIC SFP Transceiver
100 Base-LX Mini-GBIC SFP Transceiver Single Mode 10Km

Cisco MGBBX1 Gigabit Ethernet BX Mini-GBC SFP Transceiver

$268.51

Cisco MGBBX1 Gigabit Ethernet BX Mini-GBC SFP Transceiver
Gigabit Ethernet BX Mini-GBIC SFP Transceiver Single mode 40km

Cisco MGBLH1 Gigabit LH Mini-GBIC SFP Transceiver

$225.39

Cisco MGBLH1 Gigabit LH Mini-GBIC SFP Transceiver
Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver Single Mode 40Km

Cisco MGBLX1 Gigabit Ethernet LX Mini-GBIC SFP Transceiver

$181.05

Cisco MGBLX1 Gigabit Ethernet LX Mini-GBIC SFP Transceiver
Gigabit Ethernet LX Mini-GBIC SFP Transceiver Single Mode 10Km