• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Access Switches

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

$2,213.81

WS-C2960X-24PD-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite

$3,126.95

WS-C2960XR-24PD-I Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, IP Lite

Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

$1,536.75

WS-C2960X-24PS-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

$1,825.39

WS-C2960X-24TD-L Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base

$3,367.48

WS-C2960X-48LPD-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

$2,694.88

WS-C2960X-48LPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base