• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Compact Switches

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base

41.200.000,00 ₫

WS-C3560X-24T-S Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base

Catalyst 3560X 24 Port Data LAN Base

33.000.000,00 ₫

WS-C3560X-24T-L Catalyst 3560X 24 Port Data LAN Base

Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base

71.900.000,00 ₫

WS-C3560X-48T-S Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base

Catalyst 3560X 48 Port Data IP Services WS-C3560X-48T-E

110.400.000,00 ₫

Catalyst 3560X 48 Port Data IP Services WS-C3560X-48T-E

Catalyst 3560X 48 Port Data LAN Base

58.600.000,00 ₫

WS-C3560X-48T-L Catalyst 3560X 48 Port Data LAN Base

Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base

113.950.000,00 ₫

WS-C3750X-12S-S Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base