DDR2 DIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

1GB DDR2 PC2-5300 667MHz ECC Fully Buffered (PC2 5300)

1GB DDR2 PC2-5300 667MHz ECC Fully Buffered (PC2 5300)

850.000 ₫

2GB DDR2 PC2-5300 667MHz ECC Fully Buffered (PC2 5300)

2GB DDR2 PC2-5300 667MHz ECC Fully Buffered (PC2 5300)

1.150.000 ₫

4GB DDR2 PC2-5300 667MHz ECC Fully Buffered (PC2 5300)

4GB DDR2 PC2-5300 667MHz ECC Fully Buffered (PC2 5300)

1.650.000 ₫