DDR3 Memory

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 4GB, 1600Mhz, Single Ranked, Low Volt UDIMM

Dell 4GB, 1600Mhz, Single Ranked, Low Volt UDIMM

950.000 ₫

Dell 8GB, 1600Mhz, Single Ranked, Low Volt UDIMM

Dell 8GB, 1600Mhz, Single Ranked, Low Volt UDIMM

2.900.000 ₫

Dell 4GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width

Dell 4GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width

1.300.000 ₫

Dell 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width

Dell 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width

2.550.000 ₫

Dell 16GB RDIMM, 1600 MHz, Low Volt, Dual Rank, x4 Bandwidth

Dell 16GB RDIMM, 1600 MHz, Low Volt, Dual Rank, x4 Bandwidth

4.930.000 ₫