DDR4 RDIMMs

DDR4 RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 16GB DDR4 2666MHz ECC Registered Memory

Samsung 16GB DDR4 2666MHz ECC Registered Memory

$107.64

Samsung 16GB DDR4 2400MHz ECC Registered Memory

Samsung 16GB DDR4 2400MHz ECC Registered Memory

$107.64

Samsung 32GB DDR4 2400MHz ECC Registered Memory

Samsung 32GB DDR4 2400MHz ECC Registered Memory

$213.13

Samsung 64GB DDR4 PC4-19200 (2400MHz) LRDIMM ECC Server Memory

Samsung 64GB DDR4 PC4-19200 (2400MHz) LRDIMM ECC Server Memory

$643.70

Samsung 8GB 288-Pin DDR4 SDRAM ECC Registered DDR4 2666 (PC4 21300) Server Memory

Samsung 8GB 288-Pin DDR4 SDRAM ECC Registered DDR4 2666 (PC4 21300) Server Memory

$107.64

Samsung 16GB 288-Pin DDR4 SDRAM ECC Registered DDR4 2666 (PC4 21300) Server Memory

Samsung 16GB 288-Pin DDR4 SDRAM ECC Registered DDR4 2666 (PC4 21300) Server Memory

$182.99