DDR4 RDIMMs

DDR4 RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$118.41

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$200.22

Micron 64GB (1x 64GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 64GB (1x 64GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$368.14

Samsung 16GB 1Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 1Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

$93.00

Samsung 32GB 2Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

Samsung 32GB 2Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

$182.99

Samsung 64GB 2Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

Samsung 64GB 2Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

$365.98