DDR4 UDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

$73.20

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

$116.25

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

$116.25

Samsung 32GB 2Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

Samsung 32GB 2Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

$417.65

Samsung 4GB 1Rx8 DDR4-2400MHz PC4-19200 ECC UDIMM Memory

Samsung 4GB 1Rx8 DDR4-2400MHz PC4-19200 ECC UDIMM Memory

$60.28

Samsung 8GB 2Rx8 DDR4-2400MHz PC4-19200 ECC UDIMM Memory

Samsung 8GB 2Rx8 DDR4-2400MHz PC4-19200 ECC UDIMM Memory

$107.21