2.5" Hard Drives (13G)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

3.711.000 ₫

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

5.022.000 ₫

Dell 500 GB 7.2K RPM SATA 2.5" Energy Smart Hot Plug Hard Drive

Dell 500 GB 7.2K RPM SATA 2.5" Energy Smart Hot Plug Hard Drive

3.651.000 ₫

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

4.502.000 ₫

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

6.083.000 ₫

Dell 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

6.543.000 ₫