2.5" Hard Drives (13G)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

$163.22

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

$220.89

Dell 500 GB 7.2K RPM SATA 2.5" Energy Smart Hot Plug Hard Drive

Dell 500 GB 7.2K RPM SATA 2.5" Energy Smart Hot Plug Hard Drive

$160.59

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

$198.02

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

$267.56

Dell 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

$287.79