3.5" Hard Drives (13G)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Dell 146GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 146GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

$198.24

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

$167.18

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, 3.5in HYB CARR

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, 3.5in HYB CARR

$226.17

Dell 500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive

Dell 500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive

$143.21

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

$200.66

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

$271.95