3.5" Hard Drives (13G)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Dell 146GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 146GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

4.507.000 ₫

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

3.801.000 ₫

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, 3.5in HYB CARR

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, 3.5in HYB CARR

5.142.000 ₫

Dell 500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive

Dell 500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive

3.256.000 ₫

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

4.562.000 ₫

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

6.183.000 ₫