• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Dell HDD 2.5in

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Dell 146GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

$171.76

Dell 146GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 250GB 7.2K RPM SATA 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 

$115.59

Dell 250GB 7.2K RPM SATA 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

$165.39

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

$132.29

Dell 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 

$303.74

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 

Dell 300GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

$213.81

Dell 300GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G