Dell iDRAC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

iDRAC8 Port Card for Dell PowerEdge

iDRAC8 Port Card for Dell PowerEdge

2.700.000 ₫

Dell iDRAC8 Remote Access Card PowerEdge R330 R430 T530 (0X99HC)

Dell iDRAC8 Remote Access Card PowerEdge R330 R430 T530 (0X99HC)

3.700.000 ₫

iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise

iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise

2.930.000 ₫

VFlash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise

VFlash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise

1.260.000 ₫

VFlash, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise

VFlash, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise

1.760.000 ₫

iDRAC 7 Enterprise Upgrade from Basic & Express for 12th Gen Value Platforms (200-500 series )

iDRAC 7 Enterprise Upgrade from Basic & Express for 12th Gen Value Platforms (200-500 series )

2.200.000 ₫