• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Dell iDRAC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

iDRAC 7 Enterprise Upgrade from Basic & Express for 12th Gen Value Platforms (200-500 series )

2.200.000,00 ₫

iDRAC 7 Enterprise Upgrade from Basic & Express for 12th Gen Value Platforms (200-500 series )

iDRAC Port Card

645.000,00 ₫

iDRAC Port Card

iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise

2.930.000,00 ₫

iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise

VFlash, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise

1.760.000,00 ₫

VFlash, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise

VFlash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise

1.260.000,00 ₫

VFlash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise