Dell Pwr Supply

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 495W 80-Plus Platinum Hot-plug Redundant Power Supply ( for R630, R730, R730xd, T630)

 Dell 495W 80-Plus Platinum Hot-plug Redundant Power Supply ( for R630, R730, R730xd, T630)

3.450.000 ₫

Single Hot Plug Power Supply 350W(1+1)

Single Hot Plug Power Supply 350W(1+1)

3.450.000 ₫

Single Hot Plug Power Supply 550W (1+0)

Single Hot Plug Power Supply 550W (1+0)

3.840.000 ₫

Dell Power Supply 750W 80-Plus Platinum Hot-plug Redundant ( for R630, R730, R730xd, T630)

Dell Power Supply 750W 80-Plus Platinum Hot-plug Redundant ( for R630, R730, R730xd, T630)

4.500.000 ₫

Dell 1100W 80-Plus Platinum Hot-plug Redundant Power Supply ( for R630, R730, R730xd, T630)

 Dell 1100W 80-Plus Platinum Hot-plug Redundant Power Supply ( for R630, R730, R730xd, T630)

5.500.000 ₫