• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Dell Pwr Supply

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 495W 80-Plus Platinum Hot-plug Redundant Power Supply ( for R630, R730, R730xd, T630)

$153.67

 Dell 495W 80-Plus Platinum Hot-plug Redundant Power Supply ( for R630, R730, R730xd, T630)

Dell Power Supply 750W 80-Plus Platinum Hot-plug Redundant ( for R630, R730, R730xd, T630)

$200.45

Dell Power Supply 750W 80-Plus Platinum Hot-plug Redundant ( for R630, R730, R730xd, T630)

Dell 1100W 80-Plus Platinum Hot-plug Redundant Power Supply ( for R630, R730, R730xd, T630)

$244.99

 Dell 1100W 80-Plus Platinum Hot-plug Redundant Power Supply ( for R630, R730, R730xd, T630)

Dell Power 550W for R320 & R420

$142.32

Dell Power 550W for R320 & R420

Dell Power 750W (for R620, R720)

$156.79

Dell Power 750W (for R620, R720)

Dell Power Supply 550W 80-Plus Platinum Hot-plug Redundant ( for R520,... )

$138.08

Dell Power Supply 550W 80-Plus Platinum Hot-plug Redundant ( for R520 R620 R720 R720XD R820 T320 T420 T620 )