• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Dell Raid Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell PERC H200 Adapter RAID Controller (for T110 II only)

$114.92

Dell PERC H200 Adapter RAID Controller (for T110 II only)

Dell PERC H310 Adapter RAID Controller, 8-Port Internal ( Supports non-RAID, 0,1,5,10,50 )

$124.72

Dell PERC H310 Adapter RAID Controller, 8-Port Internal ( Supports non-RAID, 0,1,5,10,50 )

Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, 8-Port Internal (Supports non-RAID, 0,1,5,10,50 )

$112.69

Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, 8-Port Internal (Supports non-RAID, 0,1,5,10,50 )

Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, Full Height (for R220)

$93.14

Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, Full Height (for R220)

Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, Low profile (for R420, R320)

$90.42

Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, Low profile (for R420, R320)

Dell PERC H330 Integrated RAID Controller

$97.68

Dell PERC H330 Integrated RAID Controller