• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Dell Raid Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell PERC H200 Adapter RAID Controller (for T110 II only)

2.580.000,00 ₫

Dell PERC H200 Adapter RAID Controller (for T110 II only)

Dell PERC H310 Adapter RAID Controller, 8-Port Internal ( Supports non-RAID, 0,1,5,10,50 )

2.800.000,00 ₫

Dell PERC H310 Adapter RAID Controller, 8-Port Internal ( Supports non-RAID, 0,1,5,10,50 )

Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, 8-Port Internal (Supports non-RAID, 0,1,5,10,50 )

2.530.000,00 ₫

Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, 8-Port Internal (Supports non-RAID, 0,1,5,10,50 )

Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, Full Height (for R220)

2.091.000,00 ₫

Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, Full Height (for R220)

Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, Low profile (for R420, R320)

2.030.000,00 ₫

Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, Low profile (for R420, R320)

Dell PERC H330 Integrated RAID Controller

2.193.000,00 ₫

Dell PERC H330 Integrated RAID Controller