2.5" Hard Drives (SSD)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 960GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive

Dell 960GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive

12.300.000 ₫

Dell 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive, SM863

Dell 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive, SM863

6.933.000 ₫

Dell 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

8.824.000 ₫

Dell 800GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 800GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

14.667.000 ₫

Dell 1.6TB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 1.6TB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

29.009.000 ₫