2.5" Hard Drives (SSD)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Dell 240GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug

Dell 240GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug

$227.77

Dell 480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug

Dell 480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug

$333.69

Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug

Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug

$495.16

Dell 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug

Dell 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug

Gọi để biết giá