2.5" Hard Drives (SSD)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive, SM863

Dell 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive, SM863

$304.94

Dell 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

$388.12

Dell 800GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 800GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

$645.11

Dell 960GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 960GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

$762.73

Dell 1.6TB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 1.6TB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

$1,275.93