• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

DL360 G9 Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (755374-B21)

$376.39

755374-B21 HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (755378-B21)

$481.07

755378-B21 HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (755382-B21)

$638.75

755382-B21 HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit (755384-B21)

$993.32

755384-B21 HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2637v3 (3.5GHz/4-core/15MB/135W) Processor Kit (755404-B21)

$1,176.39

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2637v3 (3.5GHz/4-core/15MB/135W) Processor Kit (755404-B21)

HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W) Processor Kit (755386-B21)

$1,376.39

755386-B21 HP DL360 Gen9 Intel® Xeon® E5-2640v3 (2.6GHz/8-core/20MB/90W) Processor Kit