• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

DL380 G9 Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2683v3 (2GHz/14-core/35MB/120W) Processor Kit (719055-B21)

$1,951.00

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2683v3 (2GHz/14-core/35MB/120W) Processor Kit (719055-B21)

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2683v3 (2GHz/14-core/35MB/120W) FIO Processor Kit (719055-L21)

$1,951.00

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2683v3 (2GHz/14-core/35MB/120W) FIO Processor Kit (719055-L21)

HPE DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2603v4 (1.7GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (817923-B21)

$378.62

HPE DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2603v4 (1.7GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (817923-B21)

HPE DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v4 (1.7GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit (817925-B21)

$512.25

HPE DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v4 (1.7GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit (817925-B21)

HPE DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v4 (2.1GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit (817927-B21)

$694.88

HPE DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v4 (2.1GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit (817927-B21)

HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2623v4 (2.6GHz/4-core/10MB/85W) Processor Kit (817929-B21)

$680.51

HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2623v4 (2.6GHz/4-core/10MB/85W)  Processor Kit (817929-B21)