• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

DL380 G9 Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (719053-B21)

$353.94

719053-B21 HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (719052-B21)

$454.34

719052-B21 HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (719051-B21)

$595.99

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) Processor Kit (719051-B21)

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2623v3 (3GHz/4-core/10MB/105W) Processor Kit (779556-B21)

$623.16

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2623v3 (3GHz/4-core/10MB/105W) Processor Kit (779556-B21)

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2630Lv3 (1.8GHz/8-core/20MB/55W) Processor Kit (719060-B21)

$791.54

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2630Lv3 (1.8GHz/8-core/20MB/55W) Processor Kit (719060-B21)

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit (719050-B21)

$846.77

HP DL380 Gen9 Intel® Xeon® E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit (719050-B21)