DL380p G8 Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2603v2 (1.8GHz/4-core/10MB/80W) FIO Processor Kit ( 715223-L21)

HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2603v2 (1.8GHz/4-core/10MB/80W) FIO Processor Kit ( 715223-L21)

$327.23

HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2609v2 (2.5GHz/4-core/10MB/80W) FIO Processor Kit (715222-L21)

HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2609v2 (2.5GHz/4-core/10MB/80W) FIO Processor Kit (715222-L21)

$365.81

HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2620v2 (2.1GHz/6-core/15MB/80W) FIO Processor Kit (715221-L21)

HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2620v2 (2.1GHz/6-core/15MB/80W) FIO Processor Kit (715221-L21)

$452.62

HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2630Lv2 (2.4GHz/6-core/15MB/60W) FIO Processor Kit (715230-L21)

HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2630Lv2 (2.4GHz/6-core/15MB/60W) FIO Processor Kit (715230-L21)

$612.10

HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2630v2 (2.6GHz/6-core/15MB/80W) FIO Processor Kit (715220-L21)

HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2630v2 (2.6GHz/6-core/15MB/80W) FIO Processor Kit (715220-L21)

$612.10

HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2637v2 (3.5GHz/4-core/15MB/130W) FIO Processor Kit (715228-L21)

HP DL380p Gen8 Intel® Xeon® E5-2637v2 (3.5GHz/4-core/15MB/130W) FIO Processor Kit (715228-L21)

$909.71