Dual Socket

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Server Board S2600COE

Intel® Server Board S2600COE

10.500.000 ₫

Intel® Server Board S2600CW2R

Intel® Server Board S2600CW2R

Gọi để biết giá

Intel® Server Board S2600CW2SR

Intel® Server Board S2600CW2SR

Gọi để biết giá

Intel® Server Board S2600CWTR

Intel® Server Board S2600CWTR

Gọi để biết giá

Intel® Server Board S2600CWTSR

Intel® Server Board S2600CWTSR

Gọi để biết giá

Intel® Server Board S2600IP

Intel® Server Board S2600IP

15.300.000 ₫