Xeon E3 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® E3-1220 v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W)

Intel® Xeon® E3-1220 v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W)

$329.88

Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)

Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)

$331.55

Intel Xeon E3-1225 v6 3.3GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (73W)

Intel Xeon E3-1225 v6 3.3GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (73W)

$391.46

Intel Xeon E3-1230 v6 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W)

Intel Xeon E3-1230 v6 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W)

$373.86

Intel Xeon E3-1240 v6 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W)

Intel Xeon E3-1240 v6 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W)

$439.84

Intel Xeon E3-1280 v6 3.7GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W)

Intel Xeon E3-1280 v6 3.7GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W)

$9,808.45