EliteNAS

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Sans Digital EliteNAS EN104L+ 1U 4-Bay 64-Bit NAS + iSCSI Rackmount Server (Silver)

Sans Digital EliteNAS EN104L+ 1U 4-Bay 64-Bit NAS + iSCSI Rackmount Server (Silver)

35.390.000 ₫

Sans Digital EliteNAS EN104L+B 64bit - 1U 4 Bay Intel Atom Dual Core NAS + iSCSI Rackmount Server (Black)

Sans Digital EliteNAS EN104L+B 64bit - 1U 4 Bay Intel Atom Dual Core NAS + iSCSI Rackmount Server (Black)

35.390.000 ₫

Sans Digital EliteNAS EN104L+BXE 64bit - 1U 4 Bay Intel Dual Core NAS + iSCSI Rackmount Server (Black)

Sans Digital EliteNAS EN104L+BXE 64bit - 1U 4 Bay Intel Dual Core NAS + iSCSI Rackmount Server (Black)

47.202.000 ₫

Sans Digital EliteNAS EN104L+BXR 64bit - 1U 4 Bay Intel Dual Core NAS + iSCSI w/ Redundant Power Server (Black)

Sans Digital EliteNAS EN104L+BXR 64bit - 1U 4 Bay Intel Dual Core NAS + iSCSI w/ Redundant Power Server (Black)

63.740.000 ₫

Sans Digital EliteNAS EN104L+XE 1U 4-Bay NAS + iSCSI Rackmount Server (Silver)

Sans Digital EliteNAS EN104L+XE 1U 4-Bay NAS + iSCSI Rackmount Server (Silver)

47.202.000 ₫

Sans Digital EliteNAS EN104L+XR - 1U 4 Bay Intel Dual-Core 64 bit NAS + iSCSI w/ Redundant Power Rackmount Server (Silver)

Sans Digital EliteNAS EN104L+XR - 1U 4 Bay Intel Dual-Core 64 bit NAS + iSCSI w/ Redundant Power Rackmount Server (Silver)

63.740.000 ₫