EliteRAID

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Sans Digital EliteRAID ER108I+B - 1U 8 Bay 2.5 SATA to iSCSI 2x GbE RAID 60 Rackmount

Sans Digital EliteRAID ER108I+B - 1U 8 Bay 2.5 SATA to iSCSI 2x GbE RAID 60 Rackmount

$3,253.05

Sans Digital EliteRAID ER216I+BDG - 2U 16 Bay 2.5" SATA to iSCSI 2x GbE RAID 60 Rackmount

Sans Digital EliteRAID ER216I+BDG - 2U 16 Bay 2.5" SATA to iSCSI 2x GbE RAID 60 Rackmount

$6,845.90